Консултантски услуги 1. Информация за възможности за финансиране
 2. Изготвяне на проектна документация
 3. Консултации в областта на:
 • растениевъдството
 • животновъдството
 • почвеното плодородие
 • растителната защита
 • биологичното земеделие
 • опазване на околната среда
 • икономика
 • финанси
 • мениджмънт