Магистър


Финанси и банково дело

Обучението в специалността предлага придобиване на актуални и търсени знания и умения в областта на публичните и корпоративните финанси; бюджетната, финансовата и банковата система; финансовия и банковия мениджмънт; организация на банковата дейност в условията на глобализация и др. Специалистите придобиват способности за провеждане на ефективна фискална и монетарна политика, адекватна на съвременните условия. Могат да работят в банковата система, публичната администрация, на капиталовите пазари и в застраховането.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация “Магистър по финанси и банково дело”Квалификационна характеристика - Финанси и банково дело

Учебен план Финанси и банково дело - редовна форма - 2 семестъра

Учебен план Финанси и банково дело - редовна форма - 4 семестъра - неикономисти

Учебен план Финанси и банково дело - редовна форма - след ОКС

Учебен план Финанси и банково дело - задочна форма - 2 семестъра

Учебен план Финанси и банково дело - задочна форма - 4 семестъра - неикономисти

Учебен план Финанси и банково дело - задочна форма - след ОКС


 


Учебен план Финанси и банково дело - 2023 г.