Магистър


Стопанско управление

Обучението включва придобиване на знания и умения в областта на организацията и управлението на предприятията, лидерството, общуването и делегирането на отговорности, работа в екип, бизнес планиране, бизнес анализ, методите и стратегиите в управлението, франчайзинга и аутсорсинга, административния мениджмънт, регионалните пазари, международните търговски операции, интеркултурната комуникация, количествените методи за риск мениджмънт, финансовия и банковия мениджмънт, управленското счетоводство, електронните административни услуги.

Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по стопанско управление”. 
Квалификационна характеристика Стопанско управление


Учебен план Стопанско управление - редовна форма - 2 семестъра


Учебен план Стопанско управление - редовна форма - 4 семестъра - неикономисти

Учебен план Стопанско управление- редовна форма - след ОКС

Учебен план Стопанско управление - задочна форма - 2 семестъра

Учебен план Стопанско управление - задочна форма - 4 семестъра - неикономисти

Учебен план Стопанско управление- задочна форма - след ОКС


Учебен план Стопанско управление- 2023 г.