На вниманието на първокурсниците


Национална агенция за приходите призовава всички студенти-първокурсници да проверят здравноосигурителния си статус.
При неплатени вноски губите здравни права.
За просрочване на плащането на месечните здравноосигурителни вноски се дължи лихва.
Сумата за плащане се изчислява чрез калкулатора на НАП.
Вноски се плащат в интернет, по банков път и чрез пощенски запис по образец.
НАП напомня на студентите в задочна форма на обучение, че те са самоосигуряващи се лица и трябва сами да плащат осигуровките си, в случай че не ги осигурява работодател.

За повече информация: www.nap.bg  и тел. 070018700 (на цената на един градски градски разговор).