Новини и текущи оферти


Информация за изпълнението на Програма Еразъм+

На 04.11.2020г. /Сряда/ от 10.30 часа, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ще представи онлайн лекция по програма Еразъм+ на д-р Регина Навикиене от Kolping University of Applied Sciences /Колпинг университет по приложни науки/ в Каунас, Литва. Лекцията ще се проведе в платформата Meet. 
Линк към предстоящата среща: https://meet.google.com/zst-kjfp-cqn

Лекцията ще запознае студентите с понятието "Dark tourism" /тъмен туризъм/, класификация, най-известните аспекти на световния и литовския тъмен туризъм. Тенденция, която става все по-популярна в света.
Студентите ще имат възможност да дискутират ресурсите на тъмния туризъм в България въз основа на придобитите теоретични знания.
На предстоящата лекция ще се разгледа по-подробно и концепцията за туризма, туристическата система и класификацията на туристическите ресурси. Ще бъдат представени литовските туристически ресурси. През 2022 г. Каунас ще бъде Европейска столица на културата, поради което ще бъдат представени съществуващите и планирани събития за туристи.Уважаеми студенти,
Като новозаписани студенти на ВУАРР имате възможността да се възползвате от Еразъм+ студентска практика, която може да стартира още през първата година от вашето следване. За периода на вашия стаж, който може да бъде с продължителност от 2-12 месеца, вие получавате европейска субсидия под формата на месечен грант.
Мобилността с цел обучение е с продължителност от 3-12 месеца и стартира от втората година на вашето следване.
 
За повече информация, се свържете с нас на долупосочените контакти:
 
Международен отдел на ВУАРР, гр. Пловдив, етаж 1, стая №8
Телефон за контакт: 032/ 966 811
Email: erasmus@uard.bg  
      https://youtu.be/7DK2iX-HrYU