Новини и текущи оферти

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU
 

Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) е най-голямата екологична фондация в Европа, създадена през 1990 г. В Средна и Източна Европа, вкл. и България, DBU е активна с международната си стипендиантска програма. Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България. Стипендията е в размер на 1250 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и осигуровки.
 
Кой може да кандидатства?
Формалните изисквания, свързани с кандидатстването са:
  • образователно-квалификационна степен „магистър“, придобита с минимум добър (4) или по-добър успех, преди не повече от 3 години, най-късно до момента на започване на престоя в Германия (август 2018 г.), за предпочитане от българско ВУЗ
  • и/ или настоящ докторант, но не в последна година от докторантурата
  • владеене на немски и/ или английски език
  • ясна, новаторска за България, идея за това, с което искате да се занимавате в Германия по време на престоя си и как да го постигнете.
Кандидатите могат да са завършили различни специалности – няма изискване образованието им да е свързано директно с опазване на околната среда. По-важно е да имат желание и потенциал да се занимават с екологична тематика. Изборът къде точно ще проведете стажа става с помощта на DBU, но е добре стипендиантите да имат предложения и да са проучили възможни институции (университети, фирми, НПО, държавни структури, и др.).
 
Кога и как се кандидатства?
Стипендианти се набират веднъж годишно, а крайният срок за кандидатстване е 12 декември 2017 г. До тогава се подават необходимите документи онлайн на https://www.dbu.de/2580.html. След предварителен подбор по документи, в средата на февруари 2018 г. с избрани кандидати се провежда интервю в София.
 
Необходимите документи (сканирани копия в .pdf или .jpg формат)
  • Онлайн формуляр за кандидатстване;
  • Описание на темата (проекта), с която искате да се занимавате в Германия - максимум 3 стр. формат А4;
  • Автобиография;
  • Преведено на немски или английски език копие от дипломи за завършено образование или академична справка/ удостоверение от ВУЗ, ако все още не сте завършили;
  • Свидетелство за владеене на немски и/ или английски език (напр. диплома от гимназия, сертификат от езикова школа и т.н.);
  • Препоръка от български университетски преподавател.
 
Престоят в Германия започва през август 2018 г. с интензивен курс по немски език, разходите за който се поемат от DBU.
 
 За повече информация посетете https://www.dbu.de/2606.html (английски), https://www.dbu.de/2575.html (немски), https://www.facebook.com/BGDBU (български) или се обърнете към Ваня Рътарова – координатор на програмата за България (vratarova@yahoo.co.uk), моб. тел. 0887672891.


--------------------------------------------------------------------------
Център за развитие на човешките ресурси проведе тематичен мониторинг на тема "Устойчивост и приложение на резултатите, постигнати при изпълнение на проекти по програма Еразъм+".
Събитието се състоя на 02-03 ноември 2017г. в Парк Хотел Пловдив, гр. Пловдив.
На събитието присъстваха представители от различни институции - училища, висши учебни заведения, неправителствени организации, доброволчески съюзи, представители на местни и регионални държавни структури.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите представи презентация пред участниците на тема: "Резултати и добри практики по програма Еразъм+ през годините - от Програма Учене през целия живот към програма Еразъм+".

Повече информация от проведения тематичен мониторинг и презентациите към него, може да намерите на следния адрес: http://www.hrdc.bg/новини/-------------------------------------------------------------------------

    --------------------------------------------------------------------------
Study in Bavaria
Bayhost Logo Web
B A Y H O S T

One-year scholarship program sponsored by the Free State of Bavaria for graduates of Central, Eastern and Southeastern European states

 

The Free State of Bavaria will sponsor scholarship program for students for the academic year 2018/19. Graduates from Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply. The scholarships are meant to finance postgraduate studies (i.e. master's programs), PhDs or one-year research sojourns at Bavarian universities. The one-year scholarship can be extended twice for up to 3 years. The scholarship is paid out monthly (735,- €) and amounts to 8.820,- € per year. Students with at least one child receive 895,- € per month, which amounts to 10.740,- € per year. Candidates should send their documents to the address specified in the important advice.

The objective of the annual scholarship program is to support scientific cooperation and academic exchange between Bavaria and Central-, Eastern- and Southeastern Europe.

DEADLINE FOR FIRST TIME APPLICATIONS

1st December 2017 (date of receipt!)

DEADLINE FOR APPLICATIONS OF EXTENSION

28th February 2018 (date of receipt!)

Please note: Late or incomplete applications will not be considered.

http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html----------------------------------------------


Erasmus+ Mobility in Germany for Students
Since 2011 Globtrain has been specializing in the coordination of Mobility Programmes in Berlin and has successfully coordinated a big number of Projects under the old Programme 2007-2013 "Leonardo da Vinci" and the new "Erasmus+ Programme key Action 1",  involving school students attending a period of vocational and educational training (VET) abroad.
 
Thanks to its growing network of hosting partners active in a variety of professional fields, Globtrain is able to offer job-shadowing, internships and professional training to students coming to Germany within the framework of the Erasmus+ VET mobility.
 
Our partners operate in sectors such as Hotel Management, Gastronomy, Marketing, Social Media, NGO, Renewable Energy and more.... and rely on staff with experience in the tutoring and guidance of students engaged in VET.
 
This allows young unexperienced participants to have an effective and unforgettable educational experience abroad.
 

http://www.globtrain.org/ka1-mobility-vet-students