Новини и текущи оферти


Информация за изпълнението на Програма Еразъм+


Уважаеми студенти,
Като новозаписани студенти на ВУАРР имате възможността да се възползвате от Еразъм+ студентска практика, която може да стартира още през първата година от вашето следване. За периода на вашия стаж, който може да бъде с продължителност от 2-12 месеца, вие получавате европейска субсидия под формата на месечен грант.
Мобилността с цел обучение е с продължителност от 3-12 месеца и стартира от втората година на вашето следване.
 
За повече информация, се свържете с нас на долупосочените контакти:
 
Международен отдел на ВУАРР, гр. Пловдив, етаж 1, стая №8
Телефон за контакт: 032/ 966 811
Email: erasmus@uard.bg