Ректорски съвет

 


Ректор

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

 
Проф. д-р инж. Димитър К. Димитров е известен преподавател и учен, автор на проекта и учредител на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, което е създадено през 1992 г. Има повече от 20-годишен опит в ръководни органи на институции за висше образование.
Научната му продукция в областта на управление на висшето образование, управление на проекти, управление на агробизнеса е значителна. Работил е като ректор и директор на висше училище, първи заместник-министър на земеделието, председател на Национална борса за интелектуални продукти, учредител и председател на Националната федерация на кредитните кооперации, учредител и председател на Български кооперативен съюз.
Специализирал е в САЩ и Западна Европа в областта на университетския мениджмънт.
Изнасял е лекции в Полша, Гърция, Турция и други страни.
Носител на медали и отличия за принос към науката, образованието и културата, доктор хонорис кауза.

тел. 032/ 960 360

факс: 032/ 960 406


e-mail: rector@uard.bg 
Заместник Ректор

Учебна дейност и международно сътрудничество


ПРОФ. Д-Р МАРИЯНА ИВАНОВА

Автобиография

тел. 032/ 960 360

факс: 032/ 960 406


e-mail: mivanova@uard.bg


Заместник Ректор

Акредитация и контрол на качеството


ДОЦ. Д-Р ПАТРИЦИЯ ГЕОРГИЕВА

тел. 032/ 960 360

факс: 032/ 960406

e-mail: pgeorgieva@uard.bg
 
Заместник Ректор

Директор на Филиал Велико Търново


ДОЦ. Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ

Автобиография


тел. 062/603 940

факс: 062/603 936


e-mail: zamrektor@netcollege-bg.com