Съобщения

На 07.02.2019 г. /четвъртък/ от 12 часа в заседателната зала на Ректората на ВУАРР ше се проведе докторантски изпит по "Обща икономическа теория".