Съобщения

Курс лекции за докторанти по дисциплината "Обща икономическа теория" за зимен семестър 2018/2019 ще се проведе на 7,8 и 9 декември 2018 г. от 9.00 до 17.00 часа. в 4 зала на ВУАРР-Пловдив.
Лектор: проф. д-р Огняна Стоичкова