Съобщения

На 04.11.2019 г. /понеделник/ от 10 часа в зала 4 на ВУАРР ще се проведе докторантски изпит по "Обща икономическа теория".
Докторантите могат да подават заявления за участие в изпита в сектор "Докторанти" и на електронна поща: phd@uard.bg.
Образец на заявление