Научноизследователска дейност


 
Приоритетни теми
 
  • Агробизнес и устойчиво регионално развитие
  • Икономика, предприемачество и мениджмънт
  • Екологично производство и опазване на околната среда
  • Информационни и комуникационни технологии
  • Туризъм

Стратегия за развитието на научноизследователската дейност на ВУАРР

План за научноизследователската дейност на ВУАРР