Бакалавърски програми


 
ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
 
ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА
АГРАРНА ИКОНОМИКА

ФИНАНСИ
СЧЕТОВОДСТВО

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ 


Продължителност на обучението: 8 семестъра
Форми на обучение: редовна, задочна и дистанционна