Авторът на теорията за комплексен реинженеринг и на интегралната теория за предприемачество проф. д.н. инж. Божидар Хаджиев изнесе пленарен доклад в рамките на Международната научно-практическа конференция „България на регионите 2023“


На 26 и 27 октомври 2023 г. ВУАРР – Пловдив отбеляза 31-ия си рожден ден с тържествена церемония по дипломиране на Випуск 2023 и откриване на Международната научно-практическа конференция „България на регионите 2023“ на тема „Иновации за регионална устойчивост“.

Проф. д.н. инж. Божидар Хаджиев представи свое изследване, посветено на проф. д-р инж. Димитър Димитров, в пленарен доклад „Икономически растеж чрез иновации за регионална устойчивост“.

Проф. д.н. инж. Божидар Хаджиев е автор на теорията за „Комплексен реинженеринг” и на „Интегралната теория за предприемачество”, над 140 издания с монографичен характер. Осъществил е научно ръководство на 14 успешно защитили докторанти и е апробирал редица бизнес модели в практиката. Един от двигателите за ускорено и устойчиво развитие на българската икономика, за целесъобразно и ефективно обвързване на образование, наука и бизнес, за насърчаване на предприемачеството и иновациите в областта на селското стопанство, хранителната индустрия и туризма и за премахване на бариерите пред съзидателния бизнес с цел постигане на балансирани ползи за бизнеса, за природата и за обществото.
Пленарния си доклад проф. Хаджиев започна с думите, че основателят на ВУАРР проф. д-р инж. Димитър Димитров в своя живот се е доказал като най-добрия съвременен български предприемач в областта на образованието.

Той бе ярка, блестяща личност, визионер и вдъхновител, която винаги ще бъде до всеки истински творец и ще го принуждава да върви по пътя на съзидателността.

Проф. Хаджиев обоснова защо е необходимо да се преосмислят възгледите за управление на регионите чрез обединяване на усилията на образование, наука и бизнес за  формиране и развитие на иновации за регионална устойчивост. Представи регионалното развитие като функция от промените в трите основни области - природните закони и процеси, човешката психика, изкуствения интелект, пет групи иновации за устойчиво развитие, като функция от ценностите, седем задачи за изпълнение целта на иновационната регионална политика и Комплексна парадигма за иновативно развитие на региона. В заключение бяха изведени възможни трансформации за нарастване богатството на България и препоръки за създаване и развитие на системи и модели за иновации за регионална устойчивост.

Пред абсолвентите проф. Хаджиев сподели, че вярва и разчита на младите хора за постигане на устойчиво развитие, че е щастлив за възможността да говори пред такава публика и сподели своя оптимизъм.

Очаквайте сборника с доклади от Международната научно-практическа конференция „България на регионите 2023“.