Филиал Русе на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите отбеляза 20 години от откриването си


С тържествена промоция на Випуск 2023 Филиал Русе на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) отбеляза 20-та си годишнина.

Президентът на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова, ректорът на ВУАРР доц. д-р Екатерина Арабска, зам.-ректорът по учебна дейност проф. д.н. инж. Георги Георгиев, функционалният експерт по научна дейност и академичен състав ас. Иванка Георгиева и председателят на Студентския съвет на ВУАРР ас. д-р Делян Плачков присъстваха на тържеството, организирано във Филиал Русе на ВУАРР.

Официални гости бяха зам.-областният управител на област Русе Георги Георгиев, зам.-кметът на община Русе Енчо Енчев и главният специалист на Регионално управление на образованието (РУО) – Русе Росица Николаева. Те поднесоха поздравителни адреси от Областния управител на област Русе Данаил Ковачев, кмета на община Русе Пенчо Милков и началника на РУО – Русе д-р Росица Георгиева. Зам.-кметът на община Русе връчи Плакет на община Русе на президента на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова в знак на признателност за делото на ВУАРР.

В словото си президентът на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова напомни важната мисия на висшето училище да обучава хора и да се грижи за бъдещето на България. Тя подчерта, че ВУАРР е част от Европейски университетски алианс ИНВЕСТ, а това допълнително мотивира целия екип, защото на висшето училище е гласувано доверие от Европа. Към абсолвентите доц. Димитрова се обърна с думите: „Надграждайте и развивайте знанията и уменията си! Сътворете една прекрасна история от живота си! Вярвайте в себе си и имайте куража да следвате мечтите си!“.

Президентът на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова връчи Почетна грамота на доц. д-р Божидар Колев, дългогодишен ръководител на Филиал Русе, за принос в развитието на филиала.

От името на Випуск 2023 на Филиал Русе на ВУАРР слово произнесе абсолвентката Севдалина Мицова Стефанова от специалност „Мениджмънт и бизнес психология“, която сподели, че ВУАРР изгражда студентите не само като специалисти, но и като личности, и благодари с думите: „Скъпо просветители, благодарим ви за вашия професионализъм и компетентност, благодарим ви за вашата човечност и доброта!“.
На 23.11.2023 г. във Филиал Русе на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите се дипломират 113 студенти, обучавани в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение: 79 от образователно-квалификационна степен „Бакалавър” в специалностите: „Стопанско управление”, „Финанси”, „Икономика на туризма”, „Аграрна икономика”, и 34 от ОКС „Магистър” в специалностите: „Финанси и банково дело”, „Мениджмънт на човешките ресурси”, „Стопанско управление”, „Управление на проекти”, „Счетоводство и одит”, „Икономика и управление на агробизнеса”. Всички те положиха Клетвата на випускниците на ВУАРР да ползват получените знания за доброто на хората и природата и за престижа на българската държава и да докажат, че са достойни възпитаници на ВУАРР.

Дипломи с отличен успех и Почетна грамота на ВУАРР получиха 44 випускници, от които 28 с ОКС „Бакалавър” и 16 с ОКС „Магистър”. Президентът на ВУАРР връчи Златен медал на ВУАРР на 6 магистри, които завършват с успех Отличен 6.00: Севдалина Мицова Стефанова от специалност „Мениджмънт и бизнес психология“, Теодора Стефанова Давидова – „Счетоводство и одит“, Екатерина Великова Добрева - „Стопанско управление“, Цветелин Гошев Върбанов - Мениджмънт на човешките ресурси, Неше Низами Алидин - Мениджмънт на човешките ресурси, Катя Иванова Минчева - Здравен мениджмънт. Останалите отличници получиха Почетна значка на ВУАРР.

Средният успех на Випуск 2023 за ОКС „Бакалавър” е Мн. добър 5,18, а за ОКС „Магистър” – Мн. добър 5,47.

Над 5700 са дипломираните студенти във Филиал Русе на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите за изминалите 20 години.