Випуск 2023 на Филиал Русе на ВУАРР: Благодарим ви за вашия професионализъм и компетентност, благодарим ви за вашата човечност и доброта!


От името на Випуск 2023 на Филиал Русе на ВУАРР по време на тържествената церемония за отбелязване на 20-годишния юбилей на филиала и дипломирането слово произнесе абсолвентката Севдалина Мицова Стефанова от специалност „Мениджмънт и бизнес психология“:

Днес сме се събрали да отбележим завършването на един важен етап от живота ни - това да си студент. Мислих много кое е най-важното и стойностно нещо, което да споделя на тази ден - завършването. Мислих много, защото за мен образованието е процес за цял живот. Образованието, с което доказваме на себе си и на околните, че за нас - като хора и за България - има бъдеще.

Постъпвайки за обучение във ВУАРР, независимо от това кой на какъв етап от жизнения си цикъл и път е бил, всички ние знаехме, че ни чака нов живот, живот, изпълнен с очаквани и неочаквани преживявания, с натрупване на знание и умения за работа в екип. Но това което не знаехме е, че учебният процес и учебните преживявания ще бъдат поставени пред изпитание. Епидемичната обстановка и периодичните локдауни през последните две години причиниха трудности и поставиха нови предизвикателства пред учебните заведения и пред нас като студенти. Образователната система и образователният процес се трансформираха чрез преминаване от присъствено обучение в обучение в дигитална среда.

Другото, което не знаехме, е добавената стойност, която ни даде ВУАРР - всеки един от нас се изгради не само като специалист, но и като личност. Университетът е инструмент с една много важна функция. Той задава посоката на развитие на всеки един от нас, задава тренда и благодарение на него вярвам, че всеки избира правилната посока на професионално развитие.

През изминалите години, за бакалаври - четири, за магистри - една и една и половина, ние като студенти бяхме запознати с фундаменталните принципи и основните задачи в различни научни области. Бяхме запознати по ясен начин, от превъзходни лектори и подготвените от тях презентации. Преподавателите споделяха с нас собствения си опит и ние като участници в процеса имахме възможност да се включим. Лекциите бяха отлично подготвени и организирани, теоретичната и практическата част бяха проведени по такъв начин, че натрупахме много нови знания, свързани с потребностите на пазара на труда. С бакалавърските и магистърските си специалности и програми ВУАРР създава кадри за реалния бизнес. Тук, в сградата на ВУАРР и онлайн платформата, всеки един от нас получи модела, за да стане добър професионалист, достоен човек, готов да развива и гради своето бъдеще, да се справя с предизвикателствата както в професионален, така и в личен план.

Това, което университетът лично на мен ми даде, е отношение към живота. Отношението на човек, който знае, че проблемите са неизбежни и че всяка трудност не е трагедия, а предизвикателство. Че с труд, желание и търпение всичко може да се постигне. Че професионализмът се изгражда с постоянство и много работа. Американският историк, преподавател и писател Даниел Бурстин в книгата си „Търсачите“пише: "Можете да вкарате човек в университета, но не можете да го накарате да мисли“. Задачата на университета не е да налива знания, а да ни учи как сами да намираме знание и как да го използваме. Не е нужно да си студент, за да мислиш независимо и да можеш да аргументираш позицията си. Но не можеш да твърдиш, че си мениджър и да си зависим от чуждото мнение.

На финала искам да благодаря от свое име и от името на всички дипломанти на екипа, допринесъл най-много за това, да благодаря на всички преподаватели на ВУАРР. Тези, които са ни дали най-големия тласък, за да станем знаещи, можещи специалисти, съвестни и отговорни хора.

Уважаеми преподаватели, благодарим ви за това, че ни предадохте основите, научихте ни да се борим за това, което искаме, за това, че ни направихте конкурентоспособни специалисти, можещи и искащи да се развиват в сложната икономическа и социална среда. И не на последно място ви благодарим, че всички без изключение ни показахте с делата си, че най-важното от всичко е да бъдем Човеци.

Скъпи просветители, благодарим ви за вашия професионализъм и компетентност, благодарим ви за вашата човечност и доброта.