ВУАРР и община Велико Търново подписаха рамков договор за сътрудничество и съвместна дейност


Кметът на община Велико Търново д-р инж. Даниел Панов и президентът на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите доц. д-р Светла Димитрова подписаха рамков договор за сътрудничество и съвместна дейност.

В съответствие със стратегическите си приоритети и дейности в областта на постигане на устойчиво и балансирано териториално развитие чрез изграждане на капацитет за местно самоуправление и активно гражданско общество, приемайки принципите на доброволност и равнопоставеност, страните обединяват усилията си при условията на партньорство и сътрудничество за осъществяване на съвместна дейност, насърчаване на развитието и популяризиране на различни дейности, инициативи и събития.

Кметът д-р инж. Даниел Панов бе официален гост на тържествената церемония за отбелязване на 21-годишнината от създаването на Филиал Велико Търново на ВУАРР и поздрави присъстващите като подчерта приноса на филиала за развитието на града и сподели, че по последни данни на Института за пазарна икономика Велико Търново е в топ 3 по брой на висшисти на глава от населението.

Президентът на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова изказа благодарности и увери, че висшето училище ще продължи да изпълнява своята мисия да осигурява достъпно и качествено обучение.Снимки: Община Велико Търново