ВУАРР участва в тридневен семинар по смарт туризъм


По покана на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив (АРР – Пловдив) екип на ВУАРР участва в тридневно обучение в Любляна.

Зам.-ректорът по научна дейност и академичен състав доц. д-р Александър Давчев, ръководителят на катедра „Регионално развитие, агробизнес и туризъм“ проф. д-р Пламен Лаков, проф. д-р Красимир Левков, проф. д-р Велико Великов, ас. д-т Васко Василев, инж. д-т Велизар Петров и Александър Тонков представят ВУАРР и АРР - Пловдив в Словения.

Събитието е организирано по проект, изпълняван от АРР – Пловдив, а сред дискутираните теми са: устойчиво развитие на туризма, дигитализация в туризма, асоцииране с лого „Зелен туризъм“, създаване на предпоставки за по-добро адаптиране на туризма към хора с увреждания и др.

Участниците от ВУАРР установиха нови контакти и договориха бъдещи партньорства.