Делегация на ВУАРР взе участие в международна конференция, организирана от Университета на Реймс Шампейн-Арден


Международна конференция за бъдещето на Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ – ИНВЕСТ бе организирана на 23 януари 2024 г. в Croix-Rouge Campus на Университета на Реймс Шампейн-Арден.
В конференцията взе специално участие делегация на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив (ВУАРР) в състав: доц. д-р Екатерина Арабска, ректор, проф. д-р Марияна Иванова, съветник на ректора и локален координатор на проекта за ВУАРР, Андреан Лазаров, експерт, и докторант Владислава Георгиева, участник в зимните и летните училища от първата фаза на ИНВЕСТ.Президентът на Университета на Реймс Шампейн-Арде Guillaume Gelle откри събитието като подчерта решаващата роля на европейските университети за развитието на образованието и науката в помощ на регионите.Проф. д-р Луция Палшова от Словашкия аграрен университет в Нитра, координатор на проекта, запозна участниците с визията на ИНВЕСТ, основните цели и работни пакети, като обърна специално внимание на въздействието, което е във фокуса на стартиращата в момента втора фаза от проектното финансиране на ЕК.Ръководителят на секция „Висше образование“ към Главна дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на ЕК Vanessa Debiais-Sainton се обърна с видео към участниците и поздрави консорциума за присъединяването и приноса към инициативата за изграждане на европейски университети. Тя подчерта огромното значение на тази инициатива като представи основните направления на работа.Съветникът за европейските алианси към министерство на висшето образование на Република Франция Jacques Comby във видео изрази подкрепа за европейските университети и ИНВЕСТ.

В рамките на събитието бяха проведени две панелни дискусии с модератор Carle Bonafous-Murat, Френска Ректорска Конференция в Брюксел.

Първата с участието на ректорите в ИНВЕСТ бе на тема „Възможности и предизвикателства пред Европейски университет ИНВЕСТ“. В нея взе участие ректорът на ВУАРР доц. д-р Екатерина Арабска, която представи основните резултати и изводи от първата фаза и актуалните предизвикателства в началото на втората. Доц. Арабска подчерта, че в ИНВЕСТ университетите изграждат новия модел на европейски университет и са успели да изградят страхотен екип, вдъхновен от общата визия, със значимото участие и на трите нови партньорски университета от Франция, Испания и Италия. Доц. Арабска допълни, че особена заслуга има и изпълнението на проект INVEST4EXCELLENCE, финансиран по Програма Хоризонт 2020 на ЕК. Тя допълни, че важна част в ИНВЕСТ е връзката с целите за устойчиво развитие.Ние творим историята не само на ИНВЕСТ, но и на новото Европейско пространство за образование и наука – сподели доц. Арабска. Тя благодари от името на академичната общност на ВУАРР за възможността висшето училище да бъде част от тази история и допълни, че участието на ВУАРР в ИНВЕСТ в ключов етап от неговото развитие, сравним по важност с неговото основаване преди 30 години, а сега има начертан път за следващите 30 години.

Представяйки основните предизвикателства пред ИНВЕСТ, доц. Арабска обърна специално внимание на обединяването на усилията в изграждане на единен европейски университет, но и в същото време запазване на разнообразието и идентичността на партниращите университети. Мотото „Съединението прави силата“ бе прието от ректорите и техните представители и за мото на ИНВЕСТ.Втората панелна дискусия представи очакванията и ползите за академичната общност на ИНВЕСТ като обърна специално внимание на участието на студенти и докторанти.
В нея участие взе докторант Владислава Георгиева, която сподели опита си от зимните и летните училища на Европейски университет ИНВЕСТ. Кратки видеа бяха подготвили участници в зимни и летни училища от Гърция и Словакия.

Лииса Тимонен, локален координатор на проекта ИНВЕСТ за Университета по приложни наука на Карелия, Финландия, подчерта, че студентите на ИНВЕСТ са бъдещите лидери на промяната в ЕС.Уменията и компетентността ще бъдат сред ключовите послания и постижения на Европейски университет ИНВЕСТ - за студенти, докторанти, специализанти, преподаватели и служители, заинтересовани страни и общество.В заключителните си думи проф. д-р Луция Палшова изказа специални благодарности на ВУАРР като инициатор на европейския университет и представи като отличителна черта на ИНВЕСТ глобалната конкурентоспособност.Програмата за деня продължи с работна среща на партньорските университети, по време на която бе дискутирано какво бе постигнато през последните три години от Европейски университет ИНВЕСТ и какво предстои в следващите четири.
По покана на президента на Университета на Реймс Шампейн-Арден участниците имаха възможност да впишат своите впечатления от посрещането в специалната „златна“ книга за почетните гости на университета.

Важно съпътстващо събитие на срещите в Реймс за делегацията на ВУАРР бе посещението на Реймската Нотр Дам – катедралата „Света Богородица“, построена в уникален готически стил, където векове наред са извършвани церемониите по коронясване на френските крале и където е локализиран гробът на Жана д‘Арк. Част от списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, катедралата има невероятна история за възстановяване след пожар и е уникално място да се усети духът на Франция. Заедно с великолепната катедрала в Шартр и Амиен, Нотр Дам де Реймс е част от тройката християнски „върховни готически” катедрали във Франция.