Регионалната жива лаборатория на Европейски университет ИНВЕСТ в България бе представена на партньорите в алианса


Зам.-ректорът на ВУАРР доц. д-р Александър Давчев, ас. д-т инж. Велизар Петров и Александър Тонков от Агенция за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив организираха срещи за представяне на работата на регионалната жива лаборатория на Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ – ИНВЕСТ.

В периода 17-19 юни 2024 г., заедно с работните срещи на алианса в Пловдив, доц. д-р А. Давчев, ас. д-т инж. Велизар Петров и Александър Тонков участваха в дискусиите по проекта INVEST4EXCELLENCE.

Тиина Мухонен от Университета по приложни науки Карелия, Финландия бе на специална работна визита по проект INVEST4EXCELLENCE, в рамките на която екипът на ВУАРР организира серия от срещи и посещения за представяне на работата на регионалната жива лаборатория.

Ас. Петров представи идеята за изграждане на виртуална жива лаборатория за унаследяване и трансфер на семеен бизнес, като обърна специално внимание на семейните ферми в биологичното производство.

Акцент в дискусиите бе поставен и на проучванията на културно-историческото наследство, връзката градски-селски райони, устойчивото регионално развитие и др.

Доц. Давчев и ас. Петров организираха посещение на Бачковски манастир.