ВУАРР посети община Искър


В рамките на седмицата на ВУАРР в област Плевен ръководителят на катедра „Регионално развитие, агробизнес и туризъм“ на ВУАРР проф. д-р Пламен Лаков и администраторът на Локален център за дистанционно обучение – Плевен г-жа Валя Гинчева проведоха среща с ръководството на община Искър. На нея присъсваха кметът на общината инж. Иван Йолов, зам кметът г-жа Марияна Иванчовска и директорът на СУ “Хр. Смирненски” г-н Мирослав Шетовски.

Бяха представени възможностите на ВУАРР за провеждане на обучение в бакалавърски и магистърски програми. Особен интерес предизвикаха възможностите за квалификация, в рамките на специализациите и курсовете.

От своя страна, кметът на общината инж. Йолов представи приоритетите на общината като подчерта, че образованието и здравеопазването са едни от тях. Обсъдиха се възможностите за бъдещо сътрудничество в областта на образованието.