Кметът на община Белене се срещна с представители на ВУАРР


Ръководителят на катедра „Регионално развитие, агробизнес и туризъм“ проф. д-р Пламен Лаков и администраторът на Локалния център за дистанционно обучение на ВУАРР в Плевен г-жа Валя Гинчева посетиха община Белене.

Беше проведена работна среща с кмета на общината г-н Милен Дулев. На срещата бяха представени специалностите на ВУАРР и проектите, по които работи висшето училище. От своя страна г-н Дулев представи общината. Бяха обсъдени възможностите за сътрудничество.