Представянето на ВУАРР продължи в община Никопол


Ръководителят на катедра „Регионално развитие, агробизнес и туризъм“ проф. д-р Пламен Лаков и администраторът на Локалния център за дистанционно обучение на ВУАРР в Плевен г-жа Валя Гинчева посетиха община Никопол.

На работната среща в кметството присъстваха кметът на общината г-н Емил Цеков, зам.-кметът г-жа Анелия Димитрова и директорът на СУ „Хр. Ботев“ г-н Павлов.

Представени бяха възможностите на ВУАРР за подготовка на кадри с висше образование, необходими на по малките общини, като специалисти в областта на управление на проекти, управление на човешки ресурси, управление на агробизнеса и др.

Важен акцент в дискусията беше поставен на възможностите за реализиране на научноизследователски проекти в областта на туризма.
Интерес предизвикаха и програмите за квалификация та учители, курсовете за земеделски производители и др.

Представителите на ВУАРР поеха ангажимента това да е само началото на по-дългосрочно сътрудничество в за постигане целите на регионалното развитие в общината.