Първо международно лятно училище по финанси


Financial markets capital flows to the emerging economies – possibilities and transformations

За студентите на ВУАРР преференциалната цена за участие е 150 евро.
ВУАРР ще извърши предварителна селекция на желаещите да участват.
Стипендии ще бъдат осигурени за 2 студенти на ВУАРР, като ще се поемат всички разходи, освен пътните.
 
За повече информация: http://www.educons.edu.rs/summer-school
E-mail: proekti@uard.bg
Катя Арабска
ВУАРР - Пловдив