Обучения по растителна защита


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите извършва „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба” по учебна програма, одобрена от Българска агенция по безопасност на храните.Обучението на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба е съгласно чл. 84, ал. 2 и чл. 85 от Закона за защита на растенията (обн. ДВ бр. 61 от 25 юли 2014 г.) и Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди в Р България – мярка 1, за придобиване на сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

За допълнителна информация и записване:
Евгения Величкова
jeny_v@uard.bg
0882009582