ВУАРР-Пловдив разкри първата в страната специалност за HR мениджъри на бакалавърско ниво


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/ в Пловдив разкри за академичната 2015/2016 година нова специалност - „Управление на човешките ресурси”. Това е единственото българско висше училище, което в момента предлага изучаване на тази специалност на бакалавърско ниво, съобщи зам.-ректорът проф. д-р Марияна Иванова. Обучението е 8 семестъра, през които студентите усвояват теоретични знания и практически умения, необходими за бъдещата им реализация като мениджъри по управление на човешките ресурси, ръководители на HR отдели, специалисти в такива звена, консултанти, преподаватели, научноизследователски кадри и т.н., както в публичната администрация, така и в частния бизнес. Учебният план на специалността е изцяло съобразен с професионалните стандарти за работещите в тази област, разработени от Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси /БАУРЧР/ в синхрон с изискванията на Европейската асоциация за управление на персонала /ЕАРМ/ и Световната федерация на асоциациите за управление на човешките ресурси /WFRMA/. Голямото предимство на задълбочената четиригодишна подготовка е, че осигурява на дипломираните студенти всички необходими компетенции за успешно полагане на изпит за придобиване на професионален сертификат/диплома за мениджър по управление на човешките ресурси, който е официално признат в Европейската общност.
За новата учебна година ВУАРР разкри още една бакалавърска специалност – „Счетоводство”, както и 4 нови магистърски специалности - „Международен бизнес“; „Икономика и управление на регионите със специализация „Туризъм“ и „Икономика и управление на регионите със специализация „Маркетинг в публичния сектор“; „Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“; „Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“. Новооткритите специалности разширяват асортимента до 21 възможности за обучение във ВУАРР, които изцяло съответстват на предпочитанията на кандидат-студентите и работодателите, както и на актуалните потребности на българската икономика.