ВУАРР разкри 6 нови атрактивни специалности


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) разкри за предстоящата академична година общо 6 нови атрактивни специалности - 4 магистърски и 2 бакалавърски.

Една от най-привлекателните магистърски специалности е „Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“. Специализацията е сравнително нова за страната ни. Във ВУАРР тя ще допълва обучението на студентите в образователно-квалификационна степен „Магистър“ в областта на управлението на общините. При разработването на учебния план на специалността са участвали и експерти от общини. Завършилите магистратурата ще могат да се реализират като: специалисти в управленската йерархия на административните организации и институции; специалисти/експерти в административните звена на изпълнителната власт; специалисти и консултанти в териториалните органи и администрация; съветници и консултанти на ръководни административни органи; специалисти и експерти по регионално развитие в научно-изследователски организации; консултанти в структурите на неправителствените организации и агенциите за регионално развитие; специалисти по администрация и управление на държавни и местни структури; специалисти в институциите за регионално развитие и политика на Европейския съюз.

Другите нови специалности в образователно-квалификационна степен „Магистър“ са: „Международен бизнес“; „Икономика и управление на регионите със специализация „Туризъм“ и „Икономика и управление на регионите със специализация „Маркетинг в публичния сектор“; „Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“.

Новите бакалавърски специалности са „Управление на човешките ресурси“ и „Счетоводство“.Повече информация за приема във всичките 8 бакалавърски и 13 магистърски специалности на ВУАРР