Плюсовете и минусите на съвременните обществени процеси, влияещи на младежката реализация, дискутираха във ВУАРР


„Срещаме се с успели хора, които са направили много в своя живот и можем да научим не само нещо теоретично, но и практично“ - така доц. Димитров – ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, откри дискусията за плюсовете и минусите на съвременните обществени процеси, влияещи на младежката реализация, със специалното участие на Евгений Тодоров – управител на Пловдивската обществена телевизия.
„Моят принцип е да превръщаме недостатъците в предимства. България е прекрасна държава за инициативните и предприемчивите. Сигурен съм, че те ще успеят.“ – сподели пред студентите доц. Димитров. Според него България има остра нужда от мениджъри във всяка сфера.
„Затова избирайте сами!“ – каза на възпитаниците на ВУАРР Евгений Тодоров и отбеляза: „Всяко нещо всяка минута трябва да работи. Иначе е алогично. Трябва да имате мотивация за решенията си. Знаете, че плюсовете и минусите движат света. Те създават предпоставка за диалектическо развитие. Честността, лоялността и трудолюбието дават големия шанс. Пазете опита на предците ви и семейната традиция. Не губете време и хващайте живота в ръце си“.

 
10.04.2013