Студентски стипендии


От днес започва изплащането на стипендиите за успех и специални стипендии за летния семестър на учебната 2014/2015 година.
До края на работната седмица следва да бъдат изплатени средствата по банковите сметки на студентите.
Поради големия брой студенти, класирали се през летния семестър със стипендии за отличен успех и специални стипендии и невъзможността да бъде увеличен бюджета по проекта, Ръководството на ВУАРР взе решение да дофинансира недостигащата сума от своя бюджет.
Всички класирани студенти ще получат пълния размер на стипендиите си!
 
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
За информация: тел. 032/960 360
www.uard.bg