ВУАРР подписа договор за сътрудничество с Държавния университет на Молдова


Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите и Държавният университет на Молдова ще осъществяват съвместна работа по проекти, международни участия и обмен на студенти и преподаватели. Договорът за съвместното сътрудничество бе подписан в рамките на работно посещение по изпълнение на проект LMPH „Професионален лиценз Masters за управление на дейностите в хотелиерството за развитието на туристическата индустрия в Грузия, Азербайджан и Молдова“ № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR. В документа за сътрудничество се предвиждат още съвместни участия на двата университета, организиране на научни конференции и форуми от различни направления в областта на туризма. Първите дейности по сътрудничеството ще стартират още тази есен.

Проектът, в рамките на който стартира партньорството, има за цел да създаде бакалавърска и магистърски програми с оглед подобряване качеството на туристическия отрасъл в трите държави – Грузия, Азербайджан и Молдова.

В рамките на проекта ВУАРР изпълнява дейностите по контрол на качеството, одитиране и установяване на съответствията между предвидени и реализирани цели. В работното посещение, което се осъществи в периода 8 – 12 юни 2015 година, като представител на висшето училище взе участие доц. д-р Пламен Лаков. Той проведе срещи с ръководствата на университетите – партньори в град Кишинев – д-р Родика Одинет, Ректор на Университет „Перспектива“ и проф. д-р Лариса Савга, Ректор на Кооперативно-комерсиалният университет на Молдова. На работното посещение бяха обсъдени възможностите за разширени сътрудничества в различни сфери на висшето образование. В дискусиите взе участие и ген. директор на Агенцията по туризъм на Република Молдова д-р Николае Платон, който подчерта личната си подкрепа към проекта и сподели необходимостта от специалисти в областта на туризма.

Проектът за развитие на туристическата индустрия се изпълнява по програма Tempus на Европейския съюз за сътрудничество във висшето образование за пeриода 2013 – 2016 година. В рамките на дейностите си партнират 33 организации от 10 държави, сред които Франция, Португалия, Испания, Румъния и България. Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е единственото висше училище, което участва в проекта от българската страна – партньор.Снимки от събитието