Съобщение за ОКС "Бакалавър"


В срок от 15 август до 31 август 2015 г. всички студенти от ОКС „Бакалавър“, които са положили Държавен изпит през м. юни 2015 г., трябва да дойдат лично в Учебен отдел „Бакалаври“ на ВУАРР – гр. Пловдив, бул. Дунав 78, за да се подпишат на дипломата си.
Носете 1 бр. снимка /който не е предал/!
 
За допълнителна информация:
Учебен отдел
ВУАРР – Пловдив
032/960315