ВУАРР връчи удостоверенията на завършилите Центъра за професионална квалификация


„С нашите студенти аз се държа честно. Искам Вие да успеете. Аграрният сектор е предизвикателство пред вас, но то е бъдещето.“ – каза доц. д-р инж. Димитър Димитров-ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, при връчването на удостоверенията на завършилите Центъра за професионална квалификация.
„Бъдете играчи на терена, не запалянковци на трибуната. Учите, не си губете времето. Състезанието е между мозъци на този свят, а не между мускули. Политиците идват и си отиват, бизнесът остава. Фамилия след фамилия. Политиците трябва да осигуряват пазари и да разширяват националния бизнес. Влизането в ЕС допринесе за развитието на фамилните, арендаторските и кооперативните ферми у нас. Земеделието, туризмът, преработвателната промишленост и енергетиката са печелившите отрасли на България. Затова човек трябва да прави равносметка на свършеното от него. Истинските победи са тези, които сте извоювали със своя труд.“- сподели Ректорът на ВУАРР в приветствието си.
 


Така Центърът по професионална квалификация тържествено отбеляза успешното завършване на 70 свои курсисти, от които 22 отличници – именно те получиха като награда със специален автограф авторската книга на доц. д-р инж. Димитър Димитров „Съвети за мъж на средна възраст от Южна България“.
 
На следващ етап през месец юни ЦПК при ВУАРР ще проведе поредните курсове по зеленчукопроизводство, животновъдство, овощарство, растителна защита и опазване на околната среда в земеделския сектор.
 
Основна цел на Центъра е повишаване квалификацията на студенти, специалисти и всички, нуждаещи се от допълнителна подготовка и квалификация в областта на земеделието, агробизнеса, икономиката, туризма и развитието на регионите, хора от всички възрасти, желаещи да се обучават през целия си живот. Повишаването на квалификацията се извършва чрез краткосрочни или дългосрочни курсове и специализации, които се провеждат индивидуално или групово, в редовна, задочна и дистанционна форма. Повишаването на квалификацията и преквалификацията се осъществява от преподавателския състав на ВУАРР и други организации и висши училища с доказана компетентност в съответната област.