Устойчивото развитие в професионалните кухни бе представено на среща на Съвета по туризъм


С акцент към устойчивото развитие на професионалните кухни, чистите храни и винения туризъм протече редовната среща на Съвета по туризъм, гр.Пловдив. Домакин на събитието бе Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Доц. д-р Златка Григорова – ръководител на катедра „Регионално развитие и туризъм“ представи висшето училище и неговите бакалавърски и магистърски програми.

В кратка презентация пред членовете на Съвета ас. Иванка Шопова представи международната дейност на висшето училище и резултатите от проекта „SusCooks – развитие и трансфер на курсове и материали за обучение по устойчивост на професионалната кухня“ – DE/13/LLP-LdV/TOI/147651, в който втора година ВУАРР е партньор. Електронната платформа, резултат от проекта ще бъде използвана по време на обучението в дисциплината „Ресторантьорство“ за повишаване компетентностите на студентите във ВУАРР.

Основен акцент на срещата бе темата за устойчивостта в хранителната система и влиянието й върху здравните, социалните, икономическите и екологичните аспекти от ежедневието. Темата е широко застъпена и при обучението в онлайн платформата на проекта. По покана на висшето училище гост – лектор бе Гергана Кабаиванова – координатор Фермерски Пазар Хранкооп, която представи ролята на фермерските продукти и опита на фермерските пазари в процесите до достигане менюто на ресторантите и крайния потребител.

По повод Европейския ден на винения туризъм – 8 ноември, пред членовете и гостите на срещата експерти от ОП „Туризъм“ към Община Пловдив представиха акцентите в програмата, посветена на отбелязване на събитието.