ВАУРР бе домакин на заключителна конференция по проект


Участници от седем държави взеха участие във форума

Трансфер на иновации в областта на търговията с биохрани представиха на международна конференция представители на партньорски организации от седем държави – Австрия, Чехия, Германия, България, Турция, Словакия и Италия. Конференцията се проведе на 23.09.2015 в рамките на проект по програма „Леонардо да Винчи“ на тема: „Обучение на преподаватели в областта на търговията с биохрани на базата на ECVET и системата за осигуряване на качество „EcoQualify“ (ECVET-EcoQualify). Форумът бе открит от Ректора на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите проф. д-р инж. Димитър Димитров. В своето приветствие към участниците той категорично заяви личната си и на висшето училище подкрепа към насърчаване на производството и потреблението на биохрани в България. „Няма друга държава, природа и територия, на която толкова да подхожда тази пазарна ниша“, сподели още той. Координаторът на проекта проф. д-р Марияна Иванова представи неговите цели, резултати и продукти, както и партньорството, реализирало проекта. В своята презентация тя сподели, че проектът ECVET-EcoQualify е проектиран, в отговор на препоръките на Европейския парламент и комисия, за прилагане на Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET), както и да отговори на нуждите от квалифицирани преподаватели в областта на търговията с биохрани. В обзора на дейностите през двугодишния период на проекта проф. Иванова изтъкна ролята на отделните партньорски организации, чиито представители по-късно представиха дейностите и резултатите от отделните етапи на проекта. В рамките на проведено изследване бяха презентирани анализи за нарастващото потребление на биохрани на европейския пазар. Разработената платформа за онлайн обучение, която е основният продукт на проекта, е предназначена за преподаватели с цел да им помогне при разработването на курсове чрез прилагане на Европейската квалификационна рамка и ECVET.

Проектът има изключително важно значение за развиващия се пазар на биохрани не само в България, но и Европа. От една страна търговците имат възможността да се запознаят и обучат за начините, по които могат да развият своя бизнес. Друга възможност е да се осигурят на потребителите компетентни консултанти, които да отговорят на всички възникнали въпроси, свързани със здравословните преимущества и начините на отглеждане на биохраните, чрез т.нар. информиран избор.

По решение на Академичния съвет, Ректорът - проф. Димитров връчи  почетния знак на ВУАРР на инж. Улрих Дирман (Institute Equalita, Германия) за принос в развитието на международното сътрудничество и реализирането на съвместни международни проекти.