Благодарствено писмо до Ректора на ВУАРР


Уважаеми професор Димитър Димитров, Ректор на Университета по агробизнес и развитие на регионите, поздравявам Вас и всички организатори с успешната реализация на забележителния проект VIII Международно биенале „Майстор на карикатурата”!
Аз се притеснявах, че напрегнатата международна обстановка, потокът бежанци от Сирия, който залива Европа, могат да попречат на провеждането му. А когато видях на сайта на Етнографския музей снимки от тържественото откриване на мероприятието, много се зарадвах, че празникът в Пловдив се е състоял.
Зарадвах се също и, че на една от снимките Вие държите каталог, в който има и моя рисунка. Вие честно разпращате своите каталози на художниците, а такива истински конкурси сега са много редки. Аз се радвах, че ще получа каталог и не се надявах на повече, тъй като не бях получавала никакви съобщения.
И изведнъж получавам поздравления от руснаци! Да не би да е шега на колеги – карикатуристи? Започнах да търся информация в интернет. В руски и турски сайтове видях протокол от заседанието на журито на биеналето и своята фамилия в списъка на победителите. И ето вече няколко дни ме изпълват чувства на радост и признателност!
Скъпи, уважаеми професор Димитър Димитров! Сърдечно благодаря на Вас, на директора на музея Ангел Янков, на всички членове на журито за тази радост, за високата оценка на моите рисунки, за дружеската подкрепа!
Наградата на  VIII Международно биенале „Майстор на карикатурата” задълбочава смисъла на моята работа в областта на карикатурата, дава стимул на творчеството ми. Аз грижливо пазя специалната награда от VI биенале – Почетен знак на Вашия университет и се старая да оправдая Вашето доверие. На снимката видях, че той сега е в калъф и изглежда по- различно, много ми хареса новия дизайн.
Уважаеми професор Димитър Димитров! Вашият организаторски талант, неизчерпаемата енергия, душевната щедрост, преданост към карикатурата и уважение към художниците предизвикват възхищение! Създавайки екип от единомишленици, Вие със своя вдъхновен труд внасяте огромен принос в развитието на културата и приумножавате славата на Пловдив по света.
Благословена е българската земя, която има такива хора, сеятели на „разумното, доброто , вечното”!

С най- дълбоко уважение и безкористна благодарност
Художник – карикатурист Марина Горелова (Беларус)Уважаемый профессор Димитър Димитров, ректор Университета агробизнеса и развития в регионе, поздравляю Вас и всех организаторов с успешной реализацией замечательного проекта VIII Международного биеннале «Мастера карикатуры»!
Я волновалась, что напряжённая международная обстановка, поток беженцев из Сирии, захлестнувший Европу, могут помешать его проведению. А когда увидела на сайте этнографического музея фотографии с торжественного открытия этого мероприятия, очень обрадовалась, что праздник в Пловдиве состоялся.
Меня также обрадовало, что на одной из фотографий вы держите каталог, в котором есть мой рисунок. Ведь Вы честно рассылаете свои каталоги художникам, а таких настоящих конкурсов сейчас очень мало. Я радовалась, что получу каталог и на большее не надеялась, так как не получала никаких сообщений.
И вдруг поздравление от россиян!.. Может, это шутка коллег-карикатуристов?
Я стала искать информацию в интернете. На российском и турецком сайтах увидела протокол заседания жюри биеннале и свою фамилию в списке победителей. И вот уже несколько дней чувства радости и признательности переполняют меня!
 Дорогой уважаемый профессор Димитър Димитров, сердечно благодарю Вас, директора музея Ангела Янкова, всех членов жюри за эту радость, за высокую оценку моих рисунков, за дружескую поддержку! Награда VIII международного биеннале «Мастера карикатуры» углубляет смысл моей работы в карикатуре, даёт стимул творчеству. Я бережно храню специальный приз VI биеннале – Почётный знак Вашего университета и стараюсь оправдать Ваше доверие. На фото я увидела, что он теперь в футляре и выглядит несколько по-другому, мне очень понравился новый дизайн.
Уважаемый профессор Димитър Димитров, Ваш организаторский талант, неиссякаемая энергия, душевная щедрость, преданность карикатуре и уважение к художникам вызывают восхищение! Создав команду единомышленников, Вы своим вдохновенным трудом вносите огромный вклад в развитие культуры, преумножаете славу Пловдива в мире.
Благословенна болгарская земля: у неё есть такие люди, сеятели «разумного, доброго, вечного»!
 
С глубочайшим уважением и бесконечной благодарностью
художник–карикатурист Марина Горелова (Беларусь)