ВУАРР получи международно признание


„Със своите 7 хиляди студенти имате нашия респект. Това говори за авторитета на Вашето висше училище“ – каза проф. Ахмет Топуз – ректор на Gedik University, по време на деловата визита на доц. Марияна Иванова – зам.-ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, в Истанбул по програма Еразъм през първата десетдневка на юни. По думите му: „Научният и методичен опит на ВУАРР ни мотивира да Ви предложим договор за партньорство, който ще даде възможност да се развие по-детайлно сътрудничеството между нашите два университета.“

Темата за перспективите в съвременния свят пред младите хора  и кои образователни традиции трябва да съхранят, дискутираха  доц. Иванова, Хюлия Гедик – председател на УС на  Gedik Holding, и академичното ръководство на Gedik University и в рамките на ежегодната специализирана студентска изложба по архитектура.
При обучението на нашите възпитаници акцентираме на конкретните практически знания като при Вас – каза при работното посещение на представителите на ВУАРР  в Професионалното училище на Gedik University  неговият директор проф. Аднан Шишман.
За обмяната на опит и идеи в учебната дейност и международно сътрудничество, за споделянето на знания и добри практики, за възможности за разширяване на сътрудничеството между двата университета в областите, в които обучаваме нашите студенти, за създаване на ново партньорство и сътрудничество по програма Еразъм, за методите за стимулиране активността на студенти и преподаватели за участие в различните дейности на програма Еразъм и за връзка на университета с обществеността и медиите, доц.Иванова разговаря и със зам.-ректора проф. Дурду Камуран Гючлю, с декана на факултета по икономически и административни науки проф. Беррак Куртулуш и с директора на Международния офис и програма Еразъм в Gedik University доц. Зайнеп Кая.
При посещението на спортния факултет на Gedik University екипът от ВУАРР бе посрещнат с топлите спомени от  участията в турнирите у нас на неговия декан проф.Мустафа Камил Йозер.
ВУАРР е първият партньор по програма Еразъм, посетил Gedik University. Зам.-ректорът по учебна дейност и международно сътрудничество доц. Марияна Иванова бе ръководител на визитата. Участие в нея взеха и Миглена Казашка - представител от Международен отдел и административен координатор на програма Еразъм, и Вили Димова – PR секретар.
Gedik University е част от фондация “Gedik Образование и социални цели“, която е създадена от Gedik холдинг през 1994 г., за да допринася за развитието на образованието и заваръчните технологии в Турция.
Фондация „Gedik Образование и социални цели“ възприема всички дейности и инициативи в тези области като обществен дълг. В тази насока от създаването си фондацията е реализирала проекти в сътрудничество с Министерството на националното образование и различни висши учебни заведения.
Gedik университет е създаден с решение на Министерския съвет на Турция от 6-ти април 2010 година под името "Професионална гимназия Gedik на висшето образование" и започва да предлага пет програми. Тя се реорганизира под името " Gedik университет" на 3 март 2011 година.
Университетът разполага с пет факултета и професионално висше училище с 18 програми.