Издателство Elsevier във ВУАРР


Уважаеми колеги,
 
По абонамент на МОН българските учени имат достъп до електронните бази данни ScienceDirect и SCOPUS.
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите организира на 25 февруари 2016 г. (четвъртък) от 13.15 часа  във 2А (Пловдив, бул. Дунав 78) обучение за базите данни на издателство Elsevier.
Програмата включва:
- Управление на ежедневните задачи на учените със Scopus. Основни наукометрични индикатори за цитатен анализ и оценка на научната продукция.
- ScienceDirect - пълнотекстова научна информация, адресирана към нуждите на учените.
- Запазвайте, цитирайте, сътрудничете си и ускорете работата си - социалната мрежа за учени Mendeley.
 
Необходима е предварителна регистрация за участие в обучението най-късно до 23 февруари 2016 г.

Моля, използвайте следния линк за регистрация.

Покана