ОБИЧАЙ, РАБОТИ, УЧИ!


Само във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е възможно едновременно:

  • ГРИЖА ЗА СЕМЕЙСТВОТО
  • РАБОТА
  • ОБУЧЕНИЕ
Възползвайте се от дистанционни, задочни и индивидуални форми на учебен процес

във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.


Повече информация на:

www.uard.bg