Учен от ВУАРР със световен принос за науката в областта на ентомологията


С 5 новооткрити вида за световната наука и 70 непознати за фауната на България доц. д-р Михаил Кечев от ВУАРР бележи 12 годишната си изследователска работа, посветена на хищните мухи от  Семейство Dolichopodidae (Дългокраки). Новите видове за ентомологията са открити на територията на България, като вече има сведения за наличието им и в хабитати от други страни. И петте нови вида, съвместно със свои колеги, доц. Кечев е наименовал на известни учени с принос в областта и на територии в България.

Последното научно откритие за нов вид муха от сем. Дългокраки обаче е наречено на името на доц. Кечев – Dolichopus kechevi. Руският учен проф. Игор Гричанов от Института по растителна защита в Санкт Петербург  в своя публикация за престижното издание – Russian Entomological Journal представи новия вид муха, открита в провинция Юнан, Китай. Гричанов наименова вида на своя български колега диптерист, заради дългогодишната ползотворна съвместна работа.
Доц. д-р Михаил Кечев е преподавател по агроекология, биоразнообразие и защита на населението във ВУАРР. Завършил е екология в Пловдивския университет, където е защитил и докторантура по ентомология. Специалисти от БАН го насочват към семейство Дългокраки мухи, което е недобре изследвано и повече от 12 години ученият е посветил на изучаването му.