Преподаватели и студенти на ВУАРР – успехи в науката 2016


В началото на декември 2016 г. ВУАРР организира Отчетна научна конференция, провеждаща се за втора поредна година, в рамките на която бяха обсъдени постигнатите научни резултати, представени актуални разработки и планирани бъдещи научни проекти на висшето училище.

Основният панел на научната конференция, проведен на 1 декември 2016 г., обхвана интересни презентации и дискусии, в които се включиха преподаватели, учени и докторанти от университети и научни институти от страната. Секционните доклади разгледаха различни аспекти в областта на икономиката, управлението и агробизнеса с особени акценти върху: оптимизационните аспекти в динамиката на общите публични приходи, представянето на нефинансовата информация в годишните отчети на предприятията, счетоводното отчитане, управленското счетоводство, съвременните тенденции за развитие и усъвършенстване на управленските структури, признаването на квалификациите, устойчивото развитие на селските райони, социалната икономика, дигиталните репозиторуми и значението на отворения достъп в образованието и науката и др.

Представени бяха и резултатите от приключващите научни проекти от Плана за научноизследователска и развойна дейност на ВУАРР 2012-2020, фокусирани върху разработване на инструменти за устойчиво и балансирано териториално развитие. Последвалото обсъждане постави основите и насоките за бъдещата научна работа на Факултета по икономика и управление, Департамента по агробизнес и общообразователни науки и Института за регионални изследвания. Като основни звена на висшето училище, те ангажират академичния състав на катедрите и филиалите в провеждане на научни изследвания и представяне на иновационни разработки, чиито резултати са широко прилагани и в учебния процес, и в практиката на национални и международни организации. Обърнато бе специално внимание на дейността на Научноизследователския сектор на висшето училище, функциониращ с два центъра – за консултантска дейност и за научно обслужване, в приоритетните за ВУАРР направления за внедряване на нови технологии в агробизнеса и регионалното развитие и насърчаване на предприемачеството.

На 2 декември 2016 г. ВУАРР събра за пореден път преподаватели, млади учени, студенти и компетентно жури за представяне и обсъждане на доклади и разработки за участие в обявените конкурси за най-добра студентска разработка и млад учен на ВУАРР за 2016 г.
За участие в Студентската научна сесия 2016 бяха изпратенинад 50 разработки на студенти и възпитаници на висшето училище.
В навечерието на Студенсткия празник журито взе своето решение и внесе предложение до Ректора на ВУАРР акад. проф. Димитър Димитров за присъждане на награди на отличените, който утвърди отличията за 2016 г.


 
 
Наградата за млад учен за 2016 г. се присъжда на ас. Александър Давчев за научната разработка на тема „Развитие на Уелнес концепцията в исторически разрез и отражението й в съвременната икономика“. Ас. Давчев е носител на отличието за втора поредна година, проявявайки се като успешен млад учен и докторант.

В категорията за най-добра студентска разработка са определени три награди.
Първо място и голямата награда – спа уикенд за двама, е присъдено на Стефан Трайков – студент в специалност „Стопанско управление“, за представяне на предприемачески бизнес план - разработка под ръководството на проф. д.н. Петко Аврамов.
Второ място е отредено на две разработки, представени от Делян Плачков на тема „Портфейл от акции и анализ на риска“ – под ръководството на доц. д-р Георги Георгиев, и Мира Дончева – възпитаничка на ВУАРР, за презентация на тема „Бизнес етикетът като начин на общуване в интеркултирна среда“. Отличена е и разработката на Цветанка Тонева на тема ,,Промени в счетоводното законодателство“.
На трето място са студентите Цветелина Лалчева и Христо Георгиев от бакалавърска програма „Финанси“ – представили разработки под ръководството на доц. д-р Павлина Димитрова и ас. Здравка Киричева, и Ева Димитрова от магистърска програма „Икономика и управление на регионите със специализация Туризъм“ за разработени доклади под ръководството на проф. д-р Златка Григорова. Отличие получава и Галина Станоева за представяне на бизнес план за развитие на лозарство.

Отличените студенти ще получат специални грамоти и подаръци от Ректора на ВУАРР, а всички участници – сертификати за участие.
Ръководството на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите благодари на преподаватели, служители и студенти за всеотдайната работа и активното участие в конференцията, като пожелава нови лични и професионални успехи и светли празници.