ВУАРР участва в проект за здравословна храна в детските градини


В периода 19-21 март 2017 г. във Виена се проведе работна среща по международен проект на тема: „Устойчива храна в детските градини“ (Sus.Kinder: Sustainable Food in Kindergartens). Проектът се изпълнява в рамките на Програма Еразъм+, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2) - стратегическо партньорство в областта на образованието. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите участва в изпълнението на този проект съвместно с партньорски организации от Германия, Италия, Словения, Австрия, Чехия и Обединеното кралство.Целта на стратегическото партньорство е да се разработи курс за електронно обучение и интерактивен онлайн портал "Устойчива храна в детските градини". Порталът ще предложи онлайн образователни ресурси по темата за здравословно хранене на децата в ранна детска възраст, които да послужат на учители, възпитатели, доставчици на кетъринг и кухненски персонал. Съдържанието на курса ще бъде преведено на всеки от езиците на седемте страни партньори и адаптирано към законодателството и учебните програми на конкретната държава.


Специални благодарности към домакините – Розмари Зеетгрубер и Карин Кайлингер от Gutessen Consulting, които организираха изключително ползотворна работна среща. Немскоговорящите страни са сред пионерите в областта на маркетинга на биологични храни и внедряване и развитие на аспектите на устойчивостта по отношение на професионалното образование и обучение. По програма бяха посетени Водната кула във Виена с акцент на действащ в момента проект в началните училища във Виена, който промотира увеличаване на количеството изпита вода през деня за всяко дете, и голям местен кетъринг доставчик – Goldmenü, който е пример за добра практика по отношение на социалните и екологични дискусии за храната в детските заведения.От името на ВУАРР в срещата участваха проф. Марияна Иванова и ас. Иванка Шопова.
През октомври ВУАРР ще бъде домакин на поредната среща на партньорите по проекта.