Държавна изпитна сесия във ВУАРР-Пловдив


Съгласно Заповед на Ректора на ВУАРР 112 / 10.04.2017 г. в срок до 09.06.2017 г. включително, студентите на ВУАРР - Пловдив от ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, положили успешно семестриалните изпити съгласно учебния план, трябва да подадат молба в Учебен отдел до Ректора на ВУАРР за допускане до редовна държавна изпитна сесия.

Срок за внасяне на такса за Държавен изпит: 14.06.2017 г.

На 19.06.2017 г.  Учебен отдел ще изнесе списъците на допуснатите студенти за съответните специалности и образователно-квалификационни степени.

Държавните изпити ще се проведат по график на 21 и 22 юни 2016 г.