ВУАРР обявява два литературни конкурса


По повод 25-годишнината си в рамките на фестивала на книгата „Пловдив чете“, 2017, ВУАРР обявява два литературни конкурса – за есе и поезия:
1. Конкурс за есе на тема: „Богатство и милосърдие“.
2. Конкурс за поезия: свободна тема

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ

Срок и форма на предаване на творбите:
Творбите се предават от 20.04.2017 г. до 31.05.2017 г. вкл. на имейл: uard@uard.bg
Крайният срок за изпращане е 31.05.2017 г.