Посланикът на Република Корея посети ВУАРР начело на делегация от учени и експерти


ВУАРР прие с пита и сол корейска делегация начело с посланика на Република Корея Н.Пр. г-н Шин Бунам, придружаван от г-н Nam - консул, г-н Jeoung - директор на KOTRA, Търговски отдел и г-жа Lee, S.E. – експерт към посолството. Делегацията включваше представители на три корейски универистета: Проф. Joo, Sang Ho от Myongji University, Dr. Choi, Gong-Pil, директор на Korean Institute for Finance (KIF), Prof. Lee, Bo-Wha, зам-ректор на  Hankook University for Foreign Studies (HUFS), Prof. Kim, Won-Hoi, декан на департамента по гръцки и български език към Hankook University for Foreign Studies (HUFS) и проф. Choi, Cho-Hyun, Hankook University for Foreign Studies (HUFS).ВУАРР бе представен от зам-ректора по учебна и международна дейност – проф. д-р Марияна Иванова и д-р Валентина Маринова – съветник на Ректора на ВУАРР, по чиято инициатива бе организирано посещението. Зам. деканът на Факултета по икономика и управление доц. д-р Екатерина Арабска, ръководителят на катедра "Регионално развитие и туризъм" проф. д-р Златка Григорова, ръководителят на Лабораторията за енергоспестяващи и иновативни хранителни технологии към ВУАРР доц. д-р Огнян Карабаджов, млади учени от висшето училище и служители на Международен отдел презентираха възможностите за съвместни програми и проектна дейност. На срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество и обмен на добри практики между академичните среди. Предложен бе рамков договор за международен академичен, културен и научен обмен с трите университета.В периода 6-9 юни 2017 г. се провежда форум „България – Корея 2017: Споделяне на добър управленски опит за устойчиво развитие“. Практическите цели на конференцията включват разширяване на академичното сътрудничество, съместни учебни програми между българските и корейските университети, както и създаването на канал за обмен на високо равнище между двете страни и нов двустранен бизнес модел.