Празник на дипломираните студенти


През 2017 г. се навършват 25 години от създаването на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Висшето училище се разви успешно и вече предлага обучение във всички степени: „Бакалавър“, „Магистър“ и „Доктор“. В годините висшето училище премина поредица успешни акредитационни процедури, а през 2017 г. ВУАРР получи оценка за институционална акредитация 9,03 при максимална 10,00 за период от 6 години.
 
По инициатива на Ректорското ръководство и Клуба на възпитаниците на ВУАРР (Алумни клуб) се организира Празник на дипломираните студенти на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) и Висше училище „Земеделски колеж“ (ВУЗК), на който в неформална среда ще могат да се срещат различни курсове и специалности, настоящи и бивши колеги, да се подновят приятелства и създадат нови бизнес-контакти.
Каним Ви най-учтиво да вземете участие в празника, който ще се състои на 16 септември 2017 (събота) във ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав 78, от 10,30 часа.

Празникът ще се организира под формата на среща със завършилите студенти, но е отворен за присъствие на всички желаещи да участват настоящи студенти, преподаватели и служители, партньори и приятели на висшето училище.
Допълнително ще бъде обявена програмата за провеждане на събитието.
Настоящата среща не е с цел тържествена промоция на Випуск 2017, за която ще бъдат обявени други дати.


Моля, потвърдете на e-mail: career@uard.bg или на тел. 032 960 360 дали ще присъствате лично.

На самия празник ще се наградят изтъкнати абсолвенти на ВУАРР, както и ще се създаде Форум на изявените професионалисти, завършили ВУАРР. Въз основа на събраните данни ще подготвим и издадем книга „Най-изявените възпитаници на ВУАРР”, в която ще се включи информация за успехите на всеки от Вас.
Разбира се, това е възможно само чрез активното Ви съдействие и участие. Затова и молим за възможни контакти и информация за Вас, както и за Ваши колеги, с които общувате (адрес, тел., ел. поща и др.).

Интересуваме се също как живеете и как продължава Вашата кариера и бизнес, защото ВУАРР гради името на дипломираните, а Вие градите името на ВУАРР! Наученото от Вас е вече практически проверено. Ето защо се обръщаме към Вас да споделите добрите и слабите страни на подготовката във ВУАРР / ВУЗК чрез попълване на кратката ни анкета „25 години ВУАРР“, която ще откриете в сайта на ВУАРР, на страницата на Център за развитие на кариерата, рубрика „Анкети“ или тук.
 
С уважение и очакване за скорошна среща,
проф. д-р инж. Д. Димитров
Ректор