Успешно сътрудничество по програма Еразъм+


В периода 1 – 8 септември 2017 г. група преподаватели от ВУАРР реализираха мобилност по програма Еразъм+ в Словашкия аграрен университет (САУ) в гр. Нитра, във Факултета по Европеистика и регионално развитие.
Университетът в гр. Нитра е създаден през 1952 г. и е един от най-престижните университети на Словакия в областта на аграрните науки, устойчивото развитие, икономиката и управлението на селските райони. Със своите шест факултета САУ предлага обучение в различни сектори на икономиката, а неговата мисия и визия в голяма степен кореспондират с тези на ВУАРР. Ето защо, сътрудничеството между двете висши училища има над 10-годишна история, която датира от 2006 г. със стартирането на първия международен съвместен проект от общо четири, част от които и в момента се изпълняват. Връзките между двата университета се утвърдиха през 2016 г., когато ВУАРР стана член на Асоциацията на Вишеградските университети, председателствана от Ректора на САУ – проф. д-р П. Биелик.  
Зам. Ректорът по учебна дейност и международно сътрудничество и институционален координатор по Програма Еразъм+ - проф. д-р  Марияна Иванова беше ръководител на визитата, в която взеха участие: проф. д-р Мариана Асенова – Ръководител на катедра Финанси, доц. д-р Георги Георгиев – Декан на Факултета по икономика и управление,  доц. д-р Бисер Кръстев – преподавател от катедра Финанси и Председател на Етичната комисия на ВУАРР. Домакините от Факултета по Европеистика и регионално развитие запознаха гостите с приоритетите в дейностите на своя факултет, както и с историческите забележителности на своя древен град.

 
Нитра е смятан за най-стария в страната, наред с Братислава, като първите писмени сведения за него са от 9 век. Градът е обвързан с присъствието на Светите братя Кирил и Методий, а част от мощите на Свети Кирил се пазят в Прибиновия параклис и днес.


В срещите с представители на САУ бяха дискутирани следните по-важни въпроси:
- разширяване на сътрудничеството между двата университета чрез стартиране на съвместна магистърска програма по Управление на селските райони;
- споделяне на знания и добри практики, обмяна на опит и идеи в учебната дейност и международно сътрудничество;
- стартирне на международната магистърска програма AGRIMBA с участието на лектори от Факултета по европеистика и регионално развитие;
- възможности за сътрудничество при докторантури по Растениевъдство и Финанси и банково дело;
- стимулиране активността на студенти и преподаватели за участие в различните дейности на програма Еразъм+ и др.


В среща с екипа по проект SULANET – Sustainable land use management network (създадена по проект № 564651-EPP-1-2015-1-SK-EPPJMO-NETWORK по програма „Жан Моне“) домакините предоставиха на проф. М. Иванова новоиздадената съвместна монография „The Land Management Manual of the EU”, в чието съавторство от страна на ВУАРР участват проф. д-р М. Иванова и доц. д-р Вихра Димитрова.


 
Ръководството на ВУАРР изказва специални благодарности на проф. д-р Анна Бандлерова,  проф. д-р Павол Шварц и д-р Лорета Шварцова, които организираха визитата на нашите колеги.