Юбилейна научна конференция


От името на Организационния и научния комитет на Юбилейната научна конференция „България на регионите“, организирана по повод 25 годишнината от създаването на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, имаме удоволствието да обявим, че тя ще се състои на 27-28 октомври 2017 г. в Пловдив на тема „Перспективи за устойчиво регионално развитие“ и ще бъде финансирана от Фонд „Научни изследвания“ по Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България.

Целта на конференцията е да открои проблемите и перспективите в устойчивото регионално развитие, представяйки актуални научни изследвания, давайки препоръки за практиката, създавайки възможности за дискусии и установявайки връзки между наука, бизнес, неправителствени организации, държавни и местни организации.

Научната програма ще акцентира на:
Икономика, финанси, инвестиции
Екологично производство на храни
Туризъм и рекреация
Зелена икономика и възобновяеми енергийни източници
Опазване на околната среда и климатични промени
Агробизнес и регионална политика
Социално и културно развитие
Управление на образованието и иновациите
Човешки ресурси и организационен мениджмънт
Информационни и комуникационни технологии
Здраве, спорт, туризъм и медицина

Ще бъде организирана кръгла маса на тема „Предизвикателства и решения в осигуряване на достъпно образование и пригодност за заетост в селските райони“, която ще предостави възможности за интерактивен обмен на знания, опит и добри практики.
Официалните езици на конференцията са: английски, български, руски и турски.

За нас ще бъде голямо удоволствие да се присъедините към форума и представите своите изследвания.

Не се заплаща такса за участие в конференцията.
 
Заявки за участие в конференцията продължаваме да приемаме - до 25 октомври 2017 г.
Докладите трябва да бъдат изратени най-късно до 5 ноември 2017 г.
 
Оформяне: формат на страница А4, полета по 2,5 см, шрифт Times New Roman 12, разстояние между редовете Single. Минимален обем - 6 страници.
 
Изпращане на e-mail: regions@uard.bg
 
Форми на участие: представяне на доклади и постери или виртуално.

Конференцията ще се проведе в Хотел Holiday Inn - Пловдив, ул. Васил Левски 109.

Официално откриване: 27 октомври 2017 г. от 10:00 часа, зала "Филипопол"

 
За информация: 032960360, 0882009578