Юбилейна научна конференция


На 27 и 28 октомври 2017 г. в Пловдив се проведе Юбилейната международна научна конференция "България на регионите" на тема  „Перспективи за устойчиво регионално развитие“.
Конференцията е организирана от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и финансирана от Фонд "Научни изследвания" - Министерство на образованието и науката на Република България.
За научния форум се регистрираха над 120 учени, докторанти и постдокторанти, студенти и гости от страната и чужбина. Представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието, храните и горите, партньорски университети от Турция, Албания, Македония и генералният консул на Република Турция в Пловдив Н. Пр. Хюсеийн Ергани поднесоха привествия и взеха участие в работата на конференцията.