Проектът „Устойчива храна в детските градини“ поставя акцент върху здравословното хранене в ранна детска възраст


Четвърта партньорска среща в Пловдив

Храненето е основен фактор, определящ здравето, растежа и развитието на децата. В ранна детска възраст се възпитават нагласи за вкус към определени храни (например с по-малко мазнини, сол и захар) и чувството за удоволствие от храната: изграждат се хранителни навици, които могат да повлияват на хранителното поведение през следващите периоди от живота (1).

Изграждането на култура на здравословно хранене в ранна детска възраст е предпоставка за хармоничното физическо и психическо развитие на децата. Правилното хранене увеличава устойчивостта на организма към различни заболявания и отрицателни влияния върху околната среда, както и адаптивността му към постоянно променящите се външни условия на средата.

Основната задача на рационалното хранене в детската градина е да осигури правилен хранителен режим, съответстващ на възрастта на децата, чрез балансираност на хранителните вещества в дневното меню.

Проектът Sus.Kinder: Устойчива храна в детските градини предлага възможност за разработване на нов и иновативен набор от умения и компетенции за хора, работещи в детски заведения. Основната добавена стойност на дейностите е, че е възможно да се сравнят различните подходи за обвързване на храната, културата, здравето и околната среда чрез обмен на опит и практики. Иницииран е също тесен диалог с партньорите на местно и регионално равнище в Европа.

ВУАРР бе домакин на четвъртата партньорска среща, която се проведе в Пловдив от 5 до 6 октомври 2017 г. Проектът се реализира в рамките на Еразъм +, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД2).

Програмата на срещата включваше дискусии по:
- Насоки и дидактическа концепция за "Устойчива храна в детските градини" (Резултат/Продукт 1)
- Онлайн портал "Устойчива храна в детските градини", предоставящ различни онлайн образователни ресурси на езика на всяка страна партньор по проекта: английски, български, италиански, немски, словенски и чешки (Резултат/ Продукт 3)
- Пилотен електронен курс "Устойчива храна в детските градини" на английски език (Резултат/Продукт 4)
- Седем версии на курса за електронно обучение "Устойчива храна в детските градини", преведени на езика и адаптирани към спецификата и нуждите на всяка страна партньор по проекта (Резултат/ Продукт 5)Посещение на детската градина беше организирано с любезното съдействие на Община Пловдив и заместник-кмета по "Образование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество" - г-н Стефан Стоянов. Директорът на детска градина "Марица" г-жа Надежда Дервенска представи подробно нормативната база и изискванията за доставка на хранителни продукти, изготвянето на седмично меню, подготовката на готови ястия, спазването на хигиенните изисквания и др. Тя подчерта и доброто сътрудничество с общинските власти. През 2006 г. детската градина спечели проект "Чудото на водата, децата и магическия свят на природата" по кампанията „За чиста околна среда” към Министерството на околната среда и водите, чрез който се възстаноява открит детски басейн за игри и опити с вода. През 2017 година детската градина се включва в година по-рано стартирала програма за въвеждане на педагогиката "Монтесори" в обществените детски градини в Пловдив, инициирана от Община Пловдив. Есенен урок за декорация с плодове бе демонстриран от децата в предучилищна група - чудесен практически урок, който завършва с похапване на плодови шишчета. Плодовете за открития урок се предоставят от схемата „Училищен плод“ на Министерството на земеделието.


 
Друго събитие, организирано от ВУАРР, бе дегустацията на здравословна храна, приготвена от деца в демонстрационната кухня на университета. Основната идея бе да се покажат различните начини за приготвяне на здравословна храна и как децата могат да бъдат включени в този вкусен и забавен процес.

 


Презентация с добри практики от България бе представена на срещата.