ВУАРР проведе традиционната годишна научна конференция


Трета поред годишна научна конференция за отчитане на резултатите от научноизследователската дейност в секции финанси, счетоводство, управление, регионално развитие и туризъм, управление на информационните системи, аграрни и общообразователни науки се проведе във ВУАРР. В рамките на форума традиционно бе организирана и научна сесия с участието pа студенти и млади учени, като за първи път участват и докторанти на висшето училище.

Събитието бе открито от доц. д-р Ервант Степанян – директор на Института за регионални изследвания към висшето училище и председател на Научния съвет. Посредното допитване на института проучва отношението на българите към институциите с фокус вътрешна сигурност, образование и здравеопазване. Анкетираните са давали оценки по шестобалната система, като най-високо е оценена дейността в просветната сфера, която получава между 4.5 и 5. Здравеопазването е оценено между 4 и 4.50, най-ниско е удовлетворението на българите що се отнася до институциите на МВР. Според доц. Степанян престъпността у нас не е резултат от това как работи полицията, а действието на криминогенните фактори.

Каква е ролята на държавата за регулиране на конкуренцията на пазара презентира в доклада си проф. Огняна Стоичкова от катедра „Финанси“. Тя представи 10-те най-конкурентноспособни икономики за отиващата си 2017 година, като лидерската позиция се пада на Швейцария, средвана от Сингапур и САЩ. В топ 10 влизат още Холандия, Германия, Швеция, Великобритания, Япония, Хонг Конг и Финландия. България заема 50-то място сред 138 страни. В сравнение с 2011 година, когато е била на 74 място, страната ни се е изкачила значително нагоре.Според проф. Стоичкова съвременната икономическа система е твърде сложна, за да се управлява административно, по-добре тази роля да играе пазарът, където предприемачите и потребителите определят цените на стоките и услугите. А държавата да бъде коректив и един от стопанските агенти, наред с бизнеса и домакинствата.

В организационния и научния комитет на конференцията бяха приети 50 научни доклада на над 40 студенти от бакалавърските и магистърските програми на ВУАРР.

Методика за атестиране на IT персонал представи второкурсничката от специалност „Управление на човешките ресурси“ Валя Петрова. Обект на изследване са 68 IT специалисти в три фирми. Установени са статистически значими различия по скалите „Ресурси“, „Стрес“ и „Организационен климат“ и, съответно, факторите „възраст“ и Отдел“. Колкото по-добри практики и традиции имат фирмите спрямо своя персонал, толкова по-ефектива и качествена е работата на служителите им и толкова по-удовлетворени от условията и работата са последните, е изводът на студентката Валя Петрова.

За докторант във ВУАРР е зачислен и кметът на пловдивския район „Северен“ инж. Ральо Ралев. Райкметът с 6-годишен административен опит зад гърба си ще пише за общински финанси и разходване на публични средства. На конференцията той представи и научен доклад за проблемните области в управлението на общинския бюджет и финанси.


Представените доклади ще се състезават в два конкурса – за най-добра студентска разработка и за млад учен / докторант. След рецензиране те ще бъдат оценявани от научни журита за двете категории, които ще излязат с предложение за награждаване на най-добрите от ректора на висшето училище проф. д р инж. Димитър Димитров.

Междинни и крайни отчети на международни проекти направи зам.-ректорът проф. Мариана Иванова.

Акцентите в научноизследователската дейност обобщи доц. Светла Димитрова – ръководител на Департамента по агробизнес и общообразователни науки.

Материалите от конференцията ще бъдат събрани в сборник на Академично издателство „Талант“ към ВУАРР, а най-добрите разработки - публикувани в Списание „Ново знание“ – периодично научно издание на висшето училище.