ВУАРР стартира кандидат-студентската си кампания с приятни изненади


През новата академична 2018/2019 година ВУАРР обявява прием в бакалавърските програми:

- Управление на информационните системи
- Управление на човешките ресурси
- Стопанско управление
- Управление на агробизнеса
- Икономика на туризма
- Аграрна икономика
- Финанси
- Счетоводство

ВУАРР предлага богат избор от магистърски програми в професионални направления "Икономика" и "Администрация и управление", сред които и новите: Мениджмънт на храните и храненето, Екологична сигурност, Агролесовъдство, Екологично земеделие и устойчиво развитие, а за първи път ще се организира и обучение в международна магистърска програма "Управление на агробизнеса" на английски език съвместно с група европейски университети.
 
Само във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите семестриалната такса е 590 лв. за всички специалности и форми на обучение с 30% отстъпка за втора бакалавърска или магистърска програма и 20% отстъпка за втори член от семейството.

Студентите имат възможност да продължат обучението си в докторски програми "Финанси и банково дело" и "Растениевъдство".


 
В годината на Българското председателство на Съвета на ЕС Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ще подари на своите студенти стипендии, лаптопи, таблети, почивки в български курорт и екскурзия за двама в чужбина.
Очаквайте тези и още много приятни изненади, които ще изтеглим чрез жребий в навечерието на Студентския празник 8-ми декември 2018, когато ще кажем „Добре дошли“ на нашите първокурсници.

Само във ВУАРР са възможни едновременно: грижа за семейството, работа, обучение.

 

 
***
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е подготовило специални изненади и за чуждестранните кандидат-студенти от Русия и бившите съветски републики като осигурява преференциални условия за обучение на 50 студенти, които ще бъдат определени чрез участие в конкурс за есе.

Конкурсът за есе се организира съвместно с Дружество за приятелство с народите на Русия и Общността на независимите държави – Пловдив и ще бъде проведен при спазване на строги изисквания за обективност и прозрачност. Есетата на отличените студенти ще бъдат публикувани във вестник „Приятелство“ – издание на Пловдивското дружество за приятелство с народите на Русия и ОНД.

Повече информация за конкурса

 
***
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е акредитирано висше училище, получило отлична оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация на Република България в поредната процедура за институционална акредитация, приключила през 2017 г. Системата за управление на качеството във висшето училище е сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2015.

При завършване на обучението ВУАРР издава регистрирана в Министерство на образованието и науката диплома за висше образование с холограмен стикер. Дипломата е придружена от Европейско дипломно приложение на английски език, разработено съгласно Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS). С това се осигурява международна сравняемост на придобидата квалификация и условия за взаимно признаване.