Елена Герганова е носителят на Лауреат „БИОФАКТОР“ 2018


За пета поредна година Висше училище по агробизнес и развитие на регионите връчи престижната награда за принос в развитието на биологичното земеделие Лауреат „БИОФАКТОР“. Отличието бе връчено по време на официалното откриване на Юбилейната международна научна конференция „Биологично земеделие и устойчиво развитие“, която се проведе на 23 февруари 2018 г. в Международен панаир – Пловдив.

„Всички имаме една мисия – да се погрижим за доброто на идните поколение. Фактът, че се влошава здравословното състояние на децата и те страдат от болести на пенсионерите – диабет, хипертония, значи, че все по-усърдно трябва да внедряваме добри практики. Няма друга държава, природа и територия, на която толкова да подхожда нишата „биохрани“. Дори Бог очаква от нас да възстановим райските параметри на нашия дом – Земята“, каза в приветствието си към участниците в конференцията ректорът на ВУАРР проф. Димитър Димитров.

Проф. Димитров връчи официално отличието на тазгодишния носител Елена Герганова - член на Съвета на директорите на „Гимел” АД и "Оранжерии Гимел" АД.

Гимел е основана през 1995 г. и към момента е между най-големите биопроизводители в Европа. Продуктите Гимел Органик допринасят за доброто име на България и за качеството на българските биохрани на външните пазари. Слогънът на компанията „БИОзеленчуци с чиста БИОграфия” цели продуктите им да бъдат разпознаваеми като чисти и здравословни храни, с доказан произход и сред родните потребители.

„Благодаря за номинацията и наградата. Работим за каузата да убеждаваме повече хора да консумират чиста храна. Ако преди 15 години това беше модна тенденция, днес вече е начин на живот за мнозина. Мога да окуража всеки производител, който се колебае, да продължава напред, защото има място за всички“, каза Елена Герганова при получаването на отличието.

В производството си „Гимел органик“ използват само биосемена, без изключение, както и полезни насекоми, имат дори собствена научна база за изпитване, производство и внедряване на неприятели на вредителите по културите. Фермите са сертифицирани като биопроизводител през 2000 година и още следващата започват да произвеждат за елитни европейски супермаркети в Германия, Австрия и Скандинавия.

Преди началото на конференцията бе връчена и дипломата на първия докторант на ВУАРР - Григори Иванов от Инситута по растителни генетични ресурси . Дисертационният му труд е на тема: „Установяване на генотипове обикновена зимна пшеница и грах, подходящи за биологично земеделие“.

Пленарният доклад на конференцията бе изнесен от проф. д-р Огняна Стоичкова от катедра „Финанси“ на Факултета по икономика и управление на ВУАРР, която представи възможностите за банково кредитиране на земеделските производители.

„Похвалното е, че банките в България се ориентираха гъвкаво към исканията и потребностите на земеделските производители. Водещите банки имат разработени пакети с гъвкави мерки за незабавно финансиране. Производителите са освободени от такси, а при постъпване на субсидията, моментално се погасява кредитното задължение. Банките отпускат кредити, както за краткосрочни нужди, така и за инвестиции, които варират межу 350 и 500 000 лева. Условията са напълно изпълними и особено в растениевъдството такива кредити се ползват с голям успех“, обясни проф. Стоичкова.

Официални гости на конференцията бяха Евелина Апостолова – зам. областен управител на област Пловдив, и инж. Ральо Ралев – кмет на район Северен на община Пловдив.

Работата на конференцията премина в три дискусионни панела и една постерна сесия. В първите два дискусионни панела представителите на Университета Намик Кемал – Текирдаг и Университета „Онсекиз март“ в Чанаккале представиха нови подходи в насърчаване на развитието на биоземеделието и резултати от последни изследвания в областта на биологичното производство. Експерти от Института за растителни генетични ресурси "К. Малков" – Садово, Института по зеленчукови култури „Марица”, Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, Института по планинско животновъдство и земеделие и Българската агенция по безопасност на храните направиха оценка на нови техники и мониторинг на добрите земеделски практики при традиционни и нетрадиционни култури в условията на биологично земеделие.
В конференцията взеха участие 37 учени от чужбина и 40 от България с 30 доклада и 15 постера. Бизнес организации от страната споделиха ценен опит и добри практики.

С едноминутно мълчание всички участници и гости почетоха паметта на проф. Стойчо Каров – първи носител на наградата Лауреат „Биофактор“ и дългогодишен партньор на ВУАРР в организирането на Деня на биологичното земеделие, който на 22 февруари напусна този свят.
Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в специално издание на Списание за наука „Ново знание“ - http://science.uard.bg/.