Важно съобщение за студентите на ВУАРР - Пловдив


Всички студенти от ОКС „Бакалавър“, явили се на Държавен изпит във ВУАРР – Пловдив през юни 2018 г., трябва да посетят лично Учебен отдел (ет. 1, каб. 9) в срок от 06.08.2018 г. до 31.08.2018 г., за да се подпишат на дипломите си за висше образование.

Учебен отдел