Бонуси за семейства с деца


Бременни студентки и студентки-майки с деца до 6-годишна възраст се обучават при облекчен режим във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Ако и двамата родители са учащи и имат дете до 6 години, единият от тях може да се възползва от възможността за индивидуален режим, уточняват от Учебния отдел на ВУАРР. В случай, че семейството има две и повече деца, облекченият режим важи и за двамата родители. Той позволява обучение по индивидуален учебен план, удължен срок на следване, административна заверка на семестър, явяване на изпити извън сесиите, присъствие на занятия в удобно време и място, провеждане на индивидуални консултации, както и електронно обучение. От ръководството на висшето училище обаче напомнят, че облекченият режим не предполага компромис по отношение на изскванията за усвояване на знанията, уменията и компетентностите, описани в учебната програма.

Припомняме, че държавата отпуска еднократна помощ за отглеждане на дете от майка-студентка, която се обучава в редовна форма.
За повече информация: Закон за семейни помощи за деца, чл. 8в